เรียนต่อปริญญาตรี เสาร์ อาทิตย์

หลักสูตรปริญญาตรี สำหรับคนทำงาน ระบบการศึกษาที่ทุกคนยอมรับ

เรียนปริญญาตรี -โท เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ หลักสูตรสำหรับคนวัยทำงาน

การศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท รวมไปถึงการต่อยอดไปสู่การศึกษาต่อไปในระดับนานาชาติ ของผู้นำองค์กรในยุคปัจจุบัน ถือว่าเป็นเครื่องมือพิเศษหรือยุทธศาสตร์ชั้นเลิศ  ที่มีเหนือคู่แข่งในทุกสนามของการแข่งขัน เป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะสามารถเปิดวิสัยทรรศน์ และช่วยในการเพิ่มศักยภาคของผู้นำองค์กร ให้สามารถนำพาองค์กร เข้าสู่เส้นชัยได้อย่างองอาจอย่างสมเป็นมืออาชีพ  ในทศวรรตแห่งยุคของเทคโนโลยี่การสื่อสารที่พัฒนาอย่างรวดเร็วนี้ ทางสถาบันของเราได้ตระหนักถึงการสร้างศักยภาพแก่ผู้นำองค์กรทุกสาขาอาชีพ ถือว่าเป็นภาระกิจสำคัญที่จะต้องดำเนินการให้สำเร็จลุล่วงโดยเร็วที่สุด

ทางคณะได้จัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทุกระดับอย่างเต็มรูปแบบ โดยโครงการนี้มีประโยชน์สูงสุดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้นำองค์กรในทุกสาขาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็น เจ้าของกิจการ  พนักงานเอกชน ข้าราชการ หรืองานอื่นๆ สาขาอาชีพใดๆ ก็ตาม  สามารถสมัครเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนาด้านคุณวุฒิเสริมวิสัยทรรศน์และภาวะผู้นำ เพิ่มศักยภาพเพื่ออำนาจการตัดสินใจในการดำเนินชีวิตและงานได้อย่างถูกต้องและเต็มภาคภูมิ ทางคณาจารย์ขทุกท่านพร้อมที่จะให้การดูแลและสนับสนุน ให้ท่านประสบความสำเร็จ ได้อย่างเต็มความภาคภูมิใจ ในโอกาสอันใกล้ต่อไป..

หลักสูตรการเรียนการศึกษาพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ความรู้จริง จบมาแล้วมีงานรองรับและที่สำคัญผ่านการรับรองเป็นที่ถูกต้อง  การศึกษาระดับปริญญาตรีของเราที่นี่มุ่งเน้นให้โอกาสสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลามากนัก สำหรับผู้ที่ทำงานประจำเช่นข้าราชการงานประจำ เช่น  ผู้นำชุมชน ครู อาจารย์ พยาบาล พนักงานรัฐวิสาหกิจ  หัวหน้างาน เจ้าของกิจการ หรืออื่นๆ ทุกสาขาอาชีพที่ต้องการเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ตนเอง เพิ่มคุณวุฒิให้เหมาะสมกับฐานะทางสังคม
.

สมัครด่วนรับจำนวนจำกัด!
เปิดรับสมัครนักศึกษา ปริญญาตรี -ปริญญาโท
 
 

โครงการอาเซียนพัฒนศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2561
คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ (BBA. – MBA.)
สถาบันคุณภาพสำหรับคนทำงานผู้มีเวลาน้อย  เรียนเสาร์ -อาทิตย์
โทรสอบถาม Tel. 086-3285338 (เจ้าของที่ปรึกษาโครงการ)


สมัครเรียนต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาโท สำหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ผู้ที่มีงานประจำอยู่แล้ว เจ้าของกิจการ ผู้นำชุมชน นักศึกษาจบใหม่ทั่วไป ที่เป็นผู้มีวลาน้อย สามารถปรึกษาโครงการกับสถาบันของเราที่ผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษาเป็นที่ยอมรับระดับประเทศ ผู้ที่จบนการศึกษาสามารถนำวุฒิไปประกอบการเลื่อนตำแหน่งงาน สมัครงานในตำแหน่งหน้าที่ดีขึ้น   เพื่อศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นไป  หรือเพื่อเพิ่มคุณวุฒิทางสังคมเป็นเกียรติศักดิ์ศรีในหน้าที่การงานและวงศ์ตระกูล

ประมวลภาพพิธีรับปริญญาบัตรของนิสิตนักศึกษาที่จบการศึกษาในรอบที่ผ่านมา

ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ – สาขาการจัดการ BBA และ MBA. ในปีที่ผ่านมามีผู้ที่จบการศึกษาทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทในคณะของเราจำนวนมาก ซึ่งเชื่อมั่นว่านักศึกษาทุกคนที่ผ่านการอบรมการเรียนการสอนหลักที่พิเศษของเราจะสามารถต่อยอดทางความคิดและเป็นบุคลากรที่สำคัญของคนไทยและประเทศชาติสืบต่อไป

พิธีรับปริญญาบัตร

บางส่วนของนักศึกษา ที่จบการศึกษาบางส่วนที่เข้ารับปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี ณ.สถาบันรัชต์ภาค ถ.รามคำแหง21 และรูปล่างเป็นนักศึกษาที่จบการศึกษาพร้อมเข้ารับปริญญาบัตรในแต่ละรุ่น ของสถาบันและสาขาการจัดการของเรา

ภาพการรับปริญญาของนักศึกษาปริญญาตรี-ปริญญาโท ของคณะบริหารของเรา