เรียนต่อปริญญาตรี เสาร์ อาทิตย์

เรียนปริญญาตรี หลักสูตรสำหรับคนทำงาน ระบบการศึกษาที่ทุกคนยอมรับ

เรียนปริญญาตรี -โท เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ หลักสูตรสำหรับคนวัยทำงาน

การศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  เรียนปริญญาตรี และปริญญาโท รวมไปถึงการต่อยอดไปสู่การศึกษาต่อไปในระดับนานาชาติ ของผู้นำองค์กรในยุคปัจจุบัน ถือว่าเป็นเครื่องมือพิเศษหรือยุทธศาสตร์ชั้นเลิศ ที่มีเหนือคู่แข่งในทุกสนามของการแข่งขัน เป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะสามารถเปิดวิสัยทรรศน์ และช่วยในการเพิ่มศักยภาคของผู้นำองค์กร ให้สามารถนำพาองค์กร เข้าสู่เส้นชัยได้อย่างองอาจอย่างสมเป็นมืออาชีพ  ในทศวรรตแห่งยุคของเทคโนโลยี่การสื่อสารที่พัฒนาอย่างรวดเร็วนี้ ทางสถาบันของเราได้ตระหนักถึงการสร้างศักยภาพแก่ผู้นำองค์กรทุกสาขาอาชีพ ถือว่าเป็นภาระกิจสำคัญที่จะต้องดำเนินการให้สำเร็จลุล่วงโดยเร็วที่สุด

ทางคณะได้จัดทำหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาทุกระดับอย่างเต็มรูปแบบ โดยโครงการนี้มีประโยชน์สูงสุดเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้นำองค์กรในทุกสาขาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็น เจ้าของกิจการ  พนักงานเอกชน ข้าราชการ หรืองานอื่นๆ สาขาอาชีพใดๆ ก็ตาม  สามารถสมัครเข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนาด้านคุณวุฒิเสริมวิสัยทรรศน์และภาวะผู้นำ เพิ่มศักยภาพเพื่ออำนาจการตัดสินใจในการดำเนินชีวิตและงานได้อย่างถูกต้องและเต็มภาคภูมิ ทางคณาจารย์ขทุกท่านพร้อมที่จะให้การดูแลและสนับสนุน ให้ท่านประสบความสำเร็จ ในการเรียนปริญญาตรีได้อย่างเต็มความภาคภูมิใจ ในโอกาสอันใกล้ต่อไป..

หลักสูตรการเรียนการศึกษาพิเศษสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เป็นหลักสูตรที่เน้นให้ความรู้จริง จบมาแล้วมีงานรองรับและที่สำคัญผ่านการรับรองเป็นที่ถูกต้อง  การศึกษาระดับปริญญาตรีของเราที่นี่มุ่งเน้นให้โอกาสสำหรับผู้ที่ไม่ค่อยมีเวลามากนัก สำหรับผู้ที่ทำงานประจำเช่นข้าราชการงานประจำ เช่น  ผู้นำชุมชน ครู อาจารย์ พยาบาล พนักงานรัฐวิสาหกิจ  หัวหน้างาน เจ้าของกิจการ หรืออื่นๆ ทุกสาขาอาชีพที่ต้องการเรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ตนเอง เพิ่มคุณวุฒิให้เหมาะสมกับฐานะทางสังคม
.

สมัครด่วนรับจำนวนจำกัด!
เปิดรับสมัครนักศึกษา ปริญญาตรี -ปริญญาโท
 
 

โครงการอาเซียนพัฒนศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2561-2562
คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ (BBA. – MBA.)
สถาบันคุณภาพสำหรับคนทำงานผู้มีเวลาน้อย  เรียนเสาร์ -อาทิตย์
โทรสอบถาม Tel. 086-3285338 (เจ้าของที่ปรึกษาโครงการ)


สมัครเรียนต่อระดับปริญญาตรี ปริญญาโท สำหรับนักศึกษาผู้ใหญ่ผู้ที่มีงานประจำอยู่แล้ว เจ้าของกิจการ ผู้นำชุมชน นักศึกษาจบใหม่ทั่วไป ที่เป็นผู้มีวลาน้อย สามารถปรึกษาโครงการกับสถาบันของเราที่ผ่านการรับรองคุณภาพการศึกษาเป็นที่ยอมรับระดับประเทศ ผู้ที่จบนการศึกษาสามารถนำวุฒิไปประกอบการเลื่อนตำแหน่งงาน สมัครงานในตำแหน่งหน้าที่ดีขึ้น   เพื่อศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้นไป  หรือเพื่อเพิ่มคุณวุฒิทางสังคมเป็นเกียรติศักดิ์ศรีในหน้าที่การงานและวงศ์ตระกูล

ประมวลภาพพิธีรับปริญญาบัตรของนิสิตนักศึกษาที่จบการศึกษาในรอบที่ผ่านมา

ผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ – สาขาการจัดการ BBA และ MBA. ในปีที่ผ่านมามีผู้ที่จบการศึกษาทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทในคณะของเราจำนวนมาก ซึ่งเชื่อมั่นว่านักศึกษาทุกคนที่ผ่านการอบรมการเรียนการสอนหลักที่พิเศษของเราจะสามารถต่อยอดทางความคิดและเป็นบุคลากรที่สำคัญของคนไทยและประเทศชาติสืบต่อไป

พิธีรับปริญญาบัตร

บางส่วนของนักศึกษา ที่จบการศึกษาบางส่วนที่เข้ารับปริญญาบัตร ระดับปริญญาตรี ณ.สถาบันรัชต์ภาค ถ.รามคำแหง21 และรูปล่างเป็นนักศึกษาที่จบการศึกษาพร้อมเข้ารับปริญญาบัตรในแต่ละรุ่น ของสถาบัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทีมเรา ที่มีอัตราการเรียนจบสูงสุดทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

ภาพการรับปริญญาของนักศึกษาปริญญาตรี-ปริญญาโท ของคณะบริหารของเรา

***ต้องอ่าน****
สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนต่อระดับปริญญาตรี และต่อยาวไปถึงระดับการศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก ขอแนะนำให้ดูข้อมูลนี้เพื่อเปรียบเทียบกับสถาบันอื่นๆ ดูได้เพื่อเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดและให้เหมาะกับเรามากที่สุด เพราะการศึกษากว่าจะจบได้ อาจต้องใช้เวลาพอสมควร ดั้งนั้นจึงต้องเลือกหลักสูตรและสถาบันที่ดี  การเลือกสถาบันที่เหมาะสมกับผู้ที่ผ่านการเรียนมาแล้วหรือจบมาแล้วหลายปีหากเลือกผิดอาจทำให้เสียเวลามากขึ้น โครงการของเราจึงจัดหลักสูตรรองรับผู้ที่ผ่านการจบการศึกษามานานแล้วมากกว่าที่จะเป็นนักศึกษาที่จบใหม่ และยังไม่มีวุฒิภาวะพอ เพราะการศึกษาของเราเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของผู้นำ เจ้าของธุรกิจ ข้าราชการครู ทหาร ตำรวจ นักการเมือง นักแสดง อาชีพอิสระอื่นๆ ที่ทำงานมานานหลายปี มีความต้องการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้เหมาะสมกับหน้าที่การงาน ตำแหน่งงาน จึงเป็นเวลาและทางเลือกที่ดีที่สุดที่ท่านเข้ามาศึกษาตรงนี้ ซึ่งสามารถตอบโจทย์ทุกท่านได้อย่างแน่นอน รับรองโดยคณาจารย์ระดับปริญญาเอก หรือสูงกว่ามากกว่า 10 ท่านที่จะประสิทธิประสาทความรู้ให้แก่ท่านได้อย่างถึงแก่น ในเวลาอันรวดเร็ว แบบข้ามขั้นตอน ด้วยเทคนิคและประสบการของคณาจารย์ผู้ชำนาญหลายท่านซึ่งอาจไม่เคยพบที่ไหนมาก่อน เพื่อสร้างภาวะผู้นำและองค์ความรู้เพื่อให้ไปสู้รบกับสังคมได้อย่างภาคภูมิใจอย่างแน่นอน

สมัครด่วนรับจำนวนจำกัด!
เปิดรับสมัครนักศึกษา ปริญญาตรี -ปริญญาโท
   

โครงการอาเซียนพัฒนศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2561-2562
คณะบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ (BBA. – MBA.)
สถาบันคุณภาพสำหรับคนทำงานผู้มีเวลาน้อย  เรียนเสาร์ -อาทิตย์
โทรสอบถาม Tel. 086-3285338 (เจ้าของที่ปรึกษาโครงการ)

สิ่งที่สำคัญในการเลือกเรียนที่ขาดเสียมิได้เลยคือ การเลือกเรียนกับหลักสูตรที่ดี และทีมที่ดีกว่าเท่านั้น ถึงจะสามารถจบได้อย่างมีประสิทธิภาพ นัยหนึ่งเหมือนการสอบคัดเลือกเข้าห้อง A หรือห้อง D ในสถาบันเดียวกัน แต่เชื่อเลยครับว่านักเรียนที่สอบคัดเลือกเข้าห้องเกรด A ได้ ย่อมมีประสิทธิภาพในการเรียนดีกว่าและได้รับโอกาศต่างๆ ที่มากกว่าเสมอ เพราะฉะนั้นการที่นักศึกษาจะเข้ามาเรียนที่สถาบันรัชภาคย์ จำเป็นต้องคัดเลือกกลุ่มเรียนที่มีการช่วยเหลือด้านวิชาการ การเทรนนิ่ง จิตวิญญานความเอาใจใส่ การติดตามผลจนนักศึกษาจบได้ ทุกคน ใช่ว่าจะสมัครแบบกับใครก็ได้ หรือ เรียนแบบไหนก็ได้ จบเหมือนกัน ฉะนั้น “ทีม” คือสื่งที่สำคัญที่สุดในการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาของทุกสถาบัน

ภาระกิจหลักของเราคือ การทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง เป็นทีมงานพี่น้อง และเป็นครูสอน เพื่อที่นำส่งให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการศึกษาตามที่วางเป้าหมายไว้อย่างสุดความสามารถ ด้วยความทุ่มเท จึงสร้างนักศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท ผ่านการรับประกาศนียบัตรหลายร้อยคนต่อปี เพื่อเป็นการพัฒนาการศึกษาและสังคมของไทยให้ไปสู่ระดับโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ

ระวัง!!  อย่าหลงเชื่อเบอร์โทรแอบอ้างอื่นๆ อาจโดนหลอกให้โอนค่าสมัคร ให้นักศึกษาจ่ายตอนลงทะเบียนเท่านั้น

ขอแสดงความยินดี : ส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจของผู้ที่จบการศึกษา